מכינות קדם צבאיות

הסבר קצר שלי על מה אני עושה עם חבר'ה במכינת קדם צבאית בירוחם