סביבה

3 שורות

תרגול מצוין כדי לאמן התחלות של סצנה. שני משתתפים יוצרים סצנה; הסצנה נקטעת אחרי 3 שורות.

המטרה היא בנייה של כמה שיותר מידע בזמן קצר.

אנחנו רוצים להבין את הפלטפורמה, את הדמויות, את הסביבה ואת נקודות מבטם או המניע של הדמויות.

לאחר ששלושת המשפטים מיצו את עצמם, התחילו סצנה חדשה.